LISTA PRELEGENTÓW I  TYTUŁY WYKŁADÓW

DR DOROTA ACKERMANN-SZULGIT

  TYTUŁ I ABSTRAKT WYKŁADU :Aromatyczna podświadomość-olejki eteryczne w przestrzeni neuropsychologicznej i kwantowej.


Wzrastające zainteresowanie wpływem aromaterapii na zdrowie psychiczne i fizyczne skierowało uwagę badaczy na olejki eteryczne i ich potencjalne zastosowania terapeutyczne. Ta prelekcja eksploruje koncepcję "aromatycznej podświadomości" i jej rolę w przestrzeni neuropsychologicznej i kwantowej.
Olejki eteryczne, dzięki swoim właściwościom chemicznym, oddziałują na układ nerwowy, modulując reakcje neuroendokrynne wpływając na przykład na pamięć, poziom stresu i lęku. Zapachy mogą także nieświadomie wpływać na nastrój, emocje i ogólne samopoczucie, co otwiera nowe perspektywy w terapii psychologicznej. Ponadto, koncepcja kwantowego oddziaływania molekuł zapachowych wprowadza innowacyjne podejście do zrozumienia mechanizmów działania aromaterapii. Przez pryzmat neuropsychologii i teorii kwantowej, autorka analizuje, jak olejki eteryczne mogą wpływać na ludzki mózg i ciało, otwierając nowe możliwości w terapii i technikach samorozwoju.


DR DOROTA ACKERMANN-SZULGIT


Doświadczenie neuropsychologiczne zdobywała w X Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Bydgoszczy na oddziale Neurochirurgii i Chirurgii Głowy oraz na Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie, pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Współpracuje także z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi przy realizacji wykładów dotyczących wpływu olejków eterycznych na mózg, funkcje poznawcze oraz zastosowania aromaterapii w chorobach neurodegeneracyjnych.

Obszar Jej zainteresowań naukowych i badawczych to: oddziaływanie na mózg olejków eterycznych i adaptogenów, neuropsychologia, etnobotanika, neurodietetyka, neurobiologia emocji i empatii, neurochirurgia i psychochirurgia, a także psychologia społeczna.

W 2022 roku zadebiutowała w przestrzenia artystycznej, tworząc kompozycje zapachowe (z olejków eterycznych i aromatów spożywczych) do wystawy „Kwiatostany". Obecnie skupia się na rozwijaniu własnej marki ProAroma i tworzeniu funkcyjnych mieszanek aromaterapeutycznych w oparciu o dane z badań i literatury.

„Kto ma władzę nad zapachami, ten ma wadze na sercami ludzi". Süskind, Pachnidło


DATA I GODZINA WYKŁADU MGR MILENA IVANOVA

TYTUŁ I ABSTRAKT WYKŁADU:Rosa Damascena: profil, terapia, badania naukowe.MGR MILENA IVANOVA:

Niezależny dyrektor, doradca,  przedsiębiorca, założyciel OSHADHI Bułgaria. Milena jest wykwalifikowaną aromaterapeutką kliniczną z Instytutu Tradycyjnej Medycyny Ziołowej i Aromaterapii w Londynie w Wielkiej Brytanii (ITHMA), zaangażowaną zawodowo w aromaterapię przez ostatnie 8 lat. Jej praca dyplomowa, obroniona z wyróżnieniem na temat ZASTOSOWANIA OLEJKÓW ETERYCZNYCH W DENTYSTYCE: PRZEGLĄD PUBLIKACJI NAUKOWYCH. W latach 2020 - 2022 pełniła funkcję członka zarządu Międzynarodowej Federacji Profesjonalnych Aromaterapeutów IFPA (International Federation of Professional Aromatherapists) https://ifparoma.org/.
W latach 1997 - 2003 Milena mieszkała i pracowała w Warszawie. Milena mieszkała i pracowała w USA, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie i Rosji. Po 20 latach pracy w biznesie i finansach, w 2016 roku skupiła się na działalności biznesowej i społecznej w Bułgarii. W 2003 r. ukończyła studia MBA w INSEAD we Francji, a w 2018 r. uzyskała certyfikat niezależnego dyrektora INSEAD. Posługuje się siedmioma językami, w tym angielskim, francuskim, polskim, rosyjskim, niemieckim i włoskim (naturalnie oprócz rodzimego bułgarskiego).
Milena jest uczennicą Gabriela Mojaya, nauczyciela i autora licznych tekstów i prac naukowych na temat aromaterapii, uważanego za jednego z mózgów i nosiciela wiedzy i rozwoju aromaterapii w oparciu o prace naukowe i badania na całym świecie. Gabriel specjalizuje się w badaniu i stosowaniu olejków eterycznych i aromaterapii w połączeniu z medycyną wschodnią (w szczególności tradycyjną medycyną chińską).
DATA I GODZINA WYKŁADUDR MAŁGORZATA DZIĘCIOŁ

TYTUŁ I ABSTRAKT WYKŁADU:Zastosowanie chromatografii gazowej w analizie i kontroli  jakości olejków eterycznych.

 Olejki eteryczne są złożonymi mieszaninami związków, głównie z grupy terpenów i terpenoidów, charakteryzującymi się stosunkowo wysoką lotnością i szerokim zakresem aktywności biologicznej. Na specyficzny skład danego olejku ma wpływ nie tylko gatunek i część rośliny z jakiej jest on pozyskiwany, lecz także wiele innych czynników, m.in. warunki uprawy, sposób i pora zbioru, przygotowanie i przetwarzanie zebranego materiału roślinnego, metoda wyodrębniania olejku, warunki jego przechowywania. Ponadto, znane są nieuczciwe praktyki polegające na fałszowaniu olejków eterycznych, na przykład poprzez mieszanie lub zastępowanie ich innymi tańszymi olejkami, a także dodatek różnych związków syntetycznych bądź naturalnych w celu obniżenia kosztów produkcji. Z tego względu niezwykle istotna jest kontrola jakości tych produktów, pozwalająca na wykrycie niepożądanych zmian w składzie i uniknięcie narażenia na trudne do przewidzenia konsekwencje podczas ich różnorakich praktycznych zastosowań. W analizie składu olejków eterycznych bardzo ważną metodą jest chromatografia gazowa, która umożliwia rozdział mieszanin na poszczególne związki, ich identyfikację oraz analizę ilościową. Podczas prezentacji omówione będą zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem tej metody, szczególnie w połączeniu ze spektrometrią mas (GC-MS), zilustrowane wynikami badaniami własnych dotyczących otrzymywania, składu i aktywności biologicznej olejków eterycznych.

  DR MAŁGORZATA DZIĘCIOŁ

 
Dr inż. Małgorzata Dzięcioł jest adiunktem na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jej działalność naukowa obejmuje zastosowanie analizy instrumentalnej (chromatografia, spektrofotometria) do badania składu produktów organicznych oraz kontroli i optymalizacji procesów. Aktualna tematyka badawcza dotyczy związków biologicznie aktywnych pochodzenia roślinnego, w szczególności olejków eterycznych, hydrolatów oraz ekstraktów, ich wyodrębniania, analizy składu oraz aktywności antyoksydacyjnej, farmakologicznej i pestycydowej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, mocno zaangażowaną także w działalność dydaktyczną - prowadzi zajęcia ze studentami na kilku kierunkach studiów, również w języku angielskim, była promotorem ponad 50 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
Prywatnie jest pasjonatką aromaterapii, nieustannie pogłębiającą swoją wiedzę na temat olejków eterycznych i ich praktycznych zastosowań. Od 2023 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego

DATA I GODZINA WYKŁADU


DATA I GODZINA WYKŁADU

MGR KAMILA KUCHARSKA-AMBROŻEJ

TYTUŁ I ABSTRAKT WYKŁADU:Zafałszowania olejków eterycznych w świetle najnowszych badań.


Olejki eteryczne są złożonymi mieszaninami różnorodnych związków chemicznych o dużej aktywności biologicznej. W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie dobroczynnym działaniem olejków eterycznych oraz ich właściwościami.
Do wykonywania zabiegów aromaterapeutycznych bardzo ważne jest stosowanie olejków autentycznych. Naturalne olejki eteryczne są często fałszowane przez nieuczciwych sprzedawców, poprzez rozcieńczanie roztworów olejków eterycznych lub dodatek tańszych składników syntetycznych, olejów mineralnych i roślinnych lub dodawanie olejków pozyskanych z innych, niż zadeklarowane surowców roślinnych. Takie praktyki mogą mieć negatywny wpływ na jakość produktu oraz bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych w zabiegach kosmetycznych i aromaterpeutycznych.
Do badania autentyczności najczęściej stosowane są takie metody analizy chemicznej, które pozwolą na szybką identyfikację związków chemicznych obecnych w olejkach eterycznych. Obecnie w kontroli jakości wykorzystuje się kombinację metod chemometrycznych z metodami spektroskopowymi lub chromatograficznymi, które umożliwiają szybkie odróżnienie autentycznych próbek olejków eterycznych od zafałszowanych oraz wykryć nieprawdziwe deklaracje producentów.


MGR KAMILA KUCHARSKA-AMBROŻEJ


 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku chemia, specjalność chemia analityczna. Doktorant na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Chemii. Jest absolwentem studiów podyplomowych: Wiedza o kosmetykach i Chemia kosmetyczna, absolwentem studiów podyplomowych Biologia w szkole oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Menadżerskich. Dodatkowo posiada kwalifikacje w zawodach tech. usług kosmetycznych, tech. sterylizacji medycznej, zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012). Jest czynnym egzaminatorem OKE w zakresie kwalifikacji tech. usług kosmetycznych. Jest także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego (PTA) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów (PTCK).
Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych przedstawiając postery i komunikaty o tematyce dotyczącej badań zafałszowań w surowcach zielarskich. Autorka publikacji naukowych na temat badania autentyczności roślin zielarskich oraz artykułów popularno- naukowych publikowanych w „Food Control”, „Microchemical Journal”, „Postępach fitoterapii” oraz kwartalniku „ Aromaterapia”, w którym obecnie pełni funkcję sekretarza redakcji.
Posiada liczne doświadczenie w prowadzeniu webinarów i wykładów na temat chemii kosmetycznej i kosmetologii, metod dezynfekcji i sterylizacji instrumentarium medycznego oraz w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu chemii i biologii w szkołach policealnych dla dorosłych i liceum. Obecnie pracuje w Akademickiej Policealnej Szkole Medycznej oraz Akademickim Medycznym Liceum Ogólnokształcącym.


DATA I GODZINA WYKŁADUDR ANNA PIOTROWSKA

TYTUŁ I ABSTRAKT WYKŁADU: Badanie wpływu olejów roślinnych na dobrostan skóry.Jednym z najczęściej wykonywanych w gabinetach aromaterapeutycznych zabiegów jest masaż. Ta forma terapii łączy w sobie działanie olejków eterycznych z szerokim wpływem technik manualnych. Masaż wymaga także stosowania olejów bazowych. I tu pojawia się trzeci element: kosmetologiczny. Co zaskakujące, wpływ czystych olejów na stan skóry jest tematem o bardzo małej literaturze naukowej. Dlatego bezpośrednim celem badania, było wskazanie jak wybrane oleje zmienią dwie najważniejsze cechy skóry: nawilżenie i barierowość. Do weryfikacji tych cech posłużono się metodą korneometryczną i tewametryczną, które pozwalają na uzyskanie obiektywnych i porównywalnych wyników. Omówione zostaną takie oleje jak: olej z pestek malin, olej sezamowy, olej kokosowy, olej z nasion pomidora, olej z pestek śliwki domowej, olej konopny i olej z wiesiołka dwuletniego.


DR N FARM. ANNA PIOTROWSKA

Anna Piotrowska jest absolwentką kierunku: Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł magistra farmacji uzyskała w roku 2006. Następnie była studentką studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym UJCM w Zakładzie Farmakobiologii. Studia te zakończyła obroną z wyróżnieniem pracy pt.: Badanie mechanizmów przeciwdepresyjnego działania soli chromu III. W 2023 roku otrzymała habilitację na podstawie cyklu prac naukowych pod wspólnym tytułem: Ocena możliwości i zasadność wykorzystania zabiegów wibroterapii w kosmetologii, odnowie biologicznej i rehabilitacji
Anna Piotrowska, od 2014 była adiunktem dydaktycznym w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie, gdzie prowadziła zajęcia z przedmiotu: Podstawy biotechnologii kosmetycznej a od 2015 do dziś jest zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Jest kierownikiem Zakładu Chemii i Biochemii. Jako dydaktyk jest koordynatorem przedmiotów takich jak: Podstawy chemii, Chemia kosmetyczna, Aromaterapia, Farmakologia i Farmakologia w fizjoterapii, Kosmetyczne zastosowanie roślin i surowców naturalnych oraz Mechanizmy działania składników aktywnych w kosmetykach.

Jej działalność naukowo-dydaktyczna obejmuje promotorstwo pomocnicze dwóch doktoratów, promotorstwo ponad 70 prac licencjackich i magisterskich. Anna Piotrowska jest także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, gdzie wprowadza młodzież w tajniki warsztatu naukowego, członkiem rad naukowych czasopism polskich i zagranicznych oraz czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego oraz Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Jest autorką i współautorką prawie 100 publikacji naukowych z zakresu farmakologii, kosmetologii, kultury fizycznej i zdrowia publicznego. W czasopiśmie Aromaterapia prowadzi cykl dotyczący wykorzystania olejów roślinnych w celach kosmetycznych i aromaterapeutycznych.


DATA I GODZINA WYKŁADU

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

DR IGA SAMÓL

TYTUŁ I ABSTRAKT : Warunki upraw roślin aromatycznych oraz termin zbioru surowców olejkowych jako ważne kryteria determinujące skład chemiczny wybranych olejków eterycznych.

Jakościowy oraz ilościowy skład fitochemiczny olejków eterycznych decyduje o ich wartości profilaktycznej i leczniczej, znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Często na kompozycję olejku eterycznego pochodzącego z tego samego gatunku rośliny wpływają geograficzne położenie siedliska, w którym roślina się rozwija. Najnowsze badania potwierdzają, że również dokładny wybór okresu zbioru surowca olejkowego dla konkretnego gatunku rośliny, ma duży wpływ na skład fitochemiczny olejków eterycznych. Przykład stanowią rośliny z wybranych gatunków rodziny jasnotowatych, których zbiory w początkowych stadiach kwitnienia rośliny są bogatsze w lotne związki organiczne, w tym charakterystyczne związki zapachowe, np. estragolu w mięcie koreańskiej. Z kolei u roślin zawierających olejki eteryczne głównie w liściach, jak melisa lekarska czy szałwia lekarska, największa ilość kluczowych lotnych związków organicznych (neral i geranial u melisy lekarskiej; tujon, kamfora i humulen u szałwii lekarskiej) została wykryta po osiągnięciu pełnej dojrzałości rozwoju wegetatywnego. Znajomość wpływu warunków uprawy konkretnych gatunków roślin aromatycznych oraz okresu zbioru surowców olejkowych stanowią zatem, obok wybranej metody destylacji, kluczowe kryterium determinujące skuteczność terapeutyczną wybranego olejku eterycznego


DR IGA SAMÓL


Doktor biochemii i biologii molekularnej roślin, zielarz - fitoterapeuta, naukowiec, wykładowca akademicki oraz popularnonaukowy w Polsce, Francji i Szwajcarii, członek Polskiego Towarzystwa Aromaterapii (PTA). Autorka wielu publikacji i recenzji naukowych w czołowych czasopismach naukowych, prelegentka na wielu zagranicznych konferencjach naukowych, autorka kursów i programów nauczania dla techników kursów zawodowych (laboranci biologii, chemii i farmakologii) w Szwajcarii, studentów wyższych uczelni w Polsce, recenzentka naukowa książki „Ach, zapach” (2023 rok) autorek K. Białousz i A. Budyńska.
Zainteresowanie światem roślin zapoczątkowała pod koniec swoich studiów biotechnologicznych w Polsce, i rozwijała przez kilkanaście lat w czołowych ośrodkach badawczych na świecie od 2005 roku, najpierw we Francji (gdzie obroniła doktorat z biochemii roślin w 2009 roku na Université des Alpes w Grenoble) oraz później podczas kilkuletniego stażu po-doktorskiego w Szwajcarii na Uniwersytecie Genewskim. Swoje badania naukowe skupiała wokół szeroko pojętej fotosyntezy oraz mechanizmów adaptacyjnych roślin w odpowiedzi na wybrane stresy środowiskowe i ich wpływ na produkcję różnych metabolitów wtórnych roślin – często pełniących funkcje pro-zdrowotne u ludzi i zwierząt. Pracę te kontynuowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego jako adiunkt, gdzie równolegle prowadziła autorskie przedmioty o ziołach leczniczych, cieszące się dużą popularnością wśród społeczności studenckiej. Tę tematykę przybliżała również Słuchaczom Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego oraz aktualnie kontynuuje na Uniwersytecie Otwartym SGGW w Warszawie i poszerza w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, gdzie pracuje jako wykładowca. Od 2022 roku, jako założycielka Herbisamo – dr Iga Samól, prowadzi kursy i warsztaty zielarskie dla otwartej publiczności, współpracuje z podmiotami biznesowymi w zakresie badań i doradztwa z tematu zielarstwa, fitoterapii i aromaterapii.
Więcej szczegółów można znaleźć pod linkiem: https://www.linkedin.com/in/igasamol

DATA I GODZINA WYKŁADU