Wielki Kurs Aromaterapii w Saunie

Przedstawiamy kompleksowy kurs aromaterapii w saunie, który wyniesie Twoje seanse na nowy poziom


INFORMACJE OGÓLNE

Przedstawiamy kompleksowy kurs aromaterapii w saunie, który wyniesie Twoje seanse na nowy poziom.

Wraz z oczekiwaniami saunowiczów na coraz bardziej zmyślne i rozbudowane seanse, olejki eteryczne i substancje zapachowe stały się nieodłącznym elementem ceremonii saunowych. Wzmacniana ciepłem aromaterapia o ile mocno działa na nasze zmysły, niestety niesie ze sobą ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie zarówno saunowiczów jak i saunamistrzów.

Nasz kurs powstał w celu zwiększania świadomości odnośnie poprawnego i bezpiecznego stosowania substancji zapachowych w saunie.

Po tym kursie twoje seanse będą miały celowy, ukierunkowany efekt terapeutyczny, zapachy będą złożone i zharmonizowane, będą wzbogacone różnymi formami surowca zielarskiego, a przede wszystkim będą BEZPIECZNE dla Ciebie i twoich gości.

Dla kogo jest ten kurs?

dla saunamistrzów i saunamistrzyń, którzy chcą zagwarantować swoim gościom złożone, pełne doznań a zarazem bezpieczne seanse z wykorzystaniem surowców zapachowych,

dla właścicieli, menadżerów i obsługi obiektów saunowych, którzy chcą podnieść jakość oferowanych seansów tak aby były one bezpieczne zarówno dla mistrzów ceremonii jak i uczestników,

Na kursie zdobędziesz kompleksową i rzeczową wiedzę potrzebną by prowadzić złożone, pełne doznań i zarazem bezpieczne seanse z wykorzystaniem olejów eterycznych i surowców zielarskich.

To pierwszy w Polsce kompleksowy kurs aromaterapii w saunie.

Kurs zakończony jest egzaminem pisemnym a jego pozytywny wynik jest warunkiem uzyskania certyfikatu.

Zapisy i płatność

Zapisy na kurs prowadzone są przez stronę www.gophernaturalnie.pl. Aby zapisać się na kurs wystarczy uiścić pierwszą wpłatę w wysokości 590 zł brutto.

Liczba miejsc:
25

Zawartość kursu

Kurs prowadzony będzie w systemie hybrydowym i zawierać będzie zarówno zajęcia teoretyczne on-line na żywo, praktyczne warsztaty on-line, pokaz na żywo oraz trening w centrum saunowym.

ponad 30 h zajęć teoretycznych
prowadzonych na żywo on-line

zajęcia będą nagrywane z możliwością odtworzenia przez 90 dni po kursie

warsztaty on-line 6 h
złożone kompozycje zapachowe

warsztaty on-line przy użyciu surowców kursantów

Destylacja na żywo 8 h
Wodzisław Śląski

całodzienny pokaz prowadzony w destylarni olejków eterycznych

Trening w saunie 8 h
Starachowice

całodzienny trening przeprowadzania aromaterapii w saunie reazlizowany w centrum saunowym

Nasi prowadzący to specjaliści zawodowo zajmujący się aromaterapią, kosmetologią, toksykologią i fitochemią jak również prowadzeniem seansów saunowych.

Stanowimy niezależny zespół specjalistów a naszą ambicją jest szerzenie świadomości bezpiecznego i skutecznego stosowania substancji zapachowych w saunie. Każdy z nas specjalizuje się w innym aspekcie tego zagadnienia przez co możemy dostarczyć Ci szerokie spojrzenie i kompleksową wiedzę w zakresie aromaterapii „na gorąco


PROGRAM

MODUŁ A

11 godzin

1. Wprowadzenie do aromaterapii – 2 h (Marta Grochowalska)
1.1. Co to jest aromaterapia (definicje i rodzaje aromaterapii, przedstawiciele, źródła wiedzy),
1.2. Podstawowe narzędzia w aromaterapii (olejki eteryczne, hydrolaty, ekstrakty),
1.3. Działanie substancji aromatycznych na psychikę i ciało – mechanizmy i drogi podania,
1.4. Historia aromaterapii w XX i XXI w.,
1.5. Wybrane zagadnienia z historii zastosowania substancji aromatycznych do XIX w.,
1.6. Substancji aromatyczne a ogień, suche kąpiele.

2. Anatomia i fizjologia skóry – 3 h (Sandra Szulta)
2.1. Fizjologia skóry i błon śluzowych, funkcje barier skórnych,
2.2. Budowa skóry i funkcje skóry,
2.3. Naskórek – budowa i proces keratynizacji,
2.4. Bariera hydrolipidowa skóry i jej budowa,
2.5. Funkcje bariery ochronnej skóry,
2.6. Objawy uszkodzonej bariery hydrolipidowej,
2.7. Błony śluzowe: budowa i funkcje,
2.8. Wpływ temperatury na funkcje barierowe skóry,

3. Fitochemia dla saunamistrzów – 4,5 h (Aleksander Smakosz)
3.1. Podstawy fitochemii dla saunamistrzów,
3.2. Aspekty toksyczności olejków eterycznych i substancji zapachowych,
3.3. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na skład olejków eterycznych,
3.4. Podstawowe metody badań jakości olejków eterycznych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa,
3.5. Monografie głównych grup chemicznych olejków eterycznych,
3.6. Podstawowe zagadnienia toksykologii,
3.7. Wpływ składników olejków na ośrodkowy układ nerwowy,
3.8. Wchłanianie, dystrybucja i metabolizm składników olejków eterycznych,
3.9. Toksykologia szczegółowa wybranych olejków eterycznych,
3.10. Toksykologia szczegółowa wybranych lotnych molekuł aromatycznych.

4. Historia sauny – 1,5 h (Patryk Sajnóg)
4.1. wprowadzenie do saunowania,
4.2. geneza kąpieli saunowych,
4.3. rys historyczny i ewolucja sauny,
4.4. podwaliny pod obecną formę saunowania.

MODUŁ B
6 godzin

5. Aromaterapia w świetle prawa polskiego – 2 h (Aleksander Smakosz)
5.1. Czym jest olejek eteryczny pod względem prawnym?
5.2. Podstawowe regulacje prawne olejków eterycznych,
5.3. Piktogramy, ostrzeżenia i zagrożenia: jak czytać?
5.4. Karta charakterystyki jako podstawowy dokument olejku eterycznego (budowa, znaczenie dla bezpieczeństwa),
5.5. Inne rejestracje olejków eterycznych.

6. Kosmetyka saunowa w świetle prawa polskiego – 2 h (Radosław Pawłowski)
6.1. Definicja kosmetyku i jego funkcje,
6.2. Kosmetyki przygotowywane przez saunamistrzów – status prawny,
6.3. Wymogi bezpieczeństwa dla kosmetyków i zawartych w nich substancji zapachowych,
6.4. Odpowiedzialność saunamistrzów i centrów saunowych,

7. Wykorzystanie surowca zielarskiego w saunie – 2 h (Radosław
Pawłowski)
7.1. Podstawy stosowana naparów i wywarów zielarskich,
7.2. Aspekty zdrowotne wykorzystania surowców zielarskiej w saunie,
7.3. Surowce zielarskie w zastosowaniu podczas seansów.

MODUŁ C
15 godzin

8. Praktyczne zastosowanie olejków eterycznych i dymów w aromaterapii – 10 h (Marta Grochowalska i Radosław Pawłowski)
8.1. aspekty zdrowotne poszczególnych olejków eterycznych (około 20-30 olejków),
8.2. właściwości i zastosowanie wybranych olejków,
8.2. bezpieczeństwo aromaterapeuty i saunamistrza, ryzyko zawodowe,
8.3. bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych z uwzględnieniem czasu ekspozycji i temperatury,
8.4. jakość surowców – jak wybierać odpowiednie produkty,
8.5. sposoby podawania olejków eterycznych i ich mieszanin podczas rytuałów saunowych.

9. Złożone kompozycje i mieszanki olejków eterycznych – warsztaty on-line – 3 h (Marta Grochowalska)
9.1. przygotowanie własnych złożonych kompozycji i mieszanek olejków eterycznych w konkretnych zastosowaniach,
9.2. nauka języka zapachów (nuty, rodziny olfaktoryczne, koło zapachów),
9.3. analiza i nazywanie zapachów,
9.4. interakcje w aromaterapii,
9.5. podstawy tworzenia mieszanek aromaterapeutycznych.

* Warsztaty on-line przy użyciu surowców własnych kursantów – lista zalecanych surowców ustalona zostanie w trakcie trwania kursu w zależności od preferencji i doświadczenia kursantów,

10. Materiały stosowane w saunie i substancje przez nie uwalniane – 2 h (Piotr Sobik)
10.1. Fizyczne aspekty ciepła i temperatury,
10.2. Wpływ ciepła na poszczególne grupy materiałów,
10.3. Bezpieczeństwo materiałów stosowanych w saunie,
10.4. Substancje uwalniane z materiałów pod wpływem ciepła,
10.5. Narażenia wynikające z stosowania tkanin barwionych,
10.6. Sposoby pielęgnacji tkanin stosowanych w saunie.

MODUŁ D
16 godzin

11. Destylacja olejków eterycznych i hydrolatów – 8 h
Warsztaty destylacji w Wodzisławiu Śląskim – Destylarnia olejków eterycznych. W ramach warsztatów zaprezentowane i omówione zostaną techniki wytwarzania olejków eterycznych i hydrolatów z szczególnym uwzględnieniem surowców do wykorzystania w saunie.

12. Budowa seansu aromaterapeutycznego – 8 h
Trening praktyczny w Centrum Termalnym 3 Miotły Starachowice. Praktyczny trening ukierunkowany będzie na przeprowadzenie złożonego seansu aromaterapii w saunie z uwzględnieniem wszystkich aspektów omawianych podczas kursu w tym w szczególności bezpieczeństwa stosowania substancji zapachowych i ich wpływu na zdrowie w warunkach panujących w saunie.